אהרוני פרסום
פרסום מודעות תכנון ובניה
לחצו לקבלת הצעת מחיר

אנו מספקים שירותי פרסום עבור:

פרסום הקלות

שימוש חורג

הפקדה - תבעות

אישור תכנית

חבילת הפרסום שלנו כוללת:

הפקה ותליית שלטים

פרסום בעיתונים

הכנת דוח דיגיטלי להגשה לוועדות

תיעוד דיגיטלי

הכנת תצהירים

איתור ודיוור שכנים גובלים

הפקה ותליית שלטים

איתור ודיוור שכנים גובלים

הכנת תצהירים

תיעוד דיגיטלי

הכנת דוח דיגיטלי להגשה לוועדות

פרסום בעיתונים

בנוסף המשרד מספק שירותי פרסום מודעות בתחומים הבאים:

דרושים

מכרזים

הודעות משפטיות

כל מודעה אחרת